top of page
Inwestycje w oświacie2.png
Inwestycje w oświacie1.jpg

W ramach programu INWESTYCJE W OŚWIACIE Ministerstwa Edukacji i Nauki Katolicka Szkoła Podstawowa w Świeciu realizuje zadanie: "Wyposażenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Świeciu". 

Koszt zadania: 286426,45 zł, Kwota dofinansowania MEiN: 285000,00 zł

Termin realizacji: listopad 2022 r. - marzec 2023 r. 

bottom of page